MÉDIATANÁCS TÁMOGATÁSI PROGRAM
2019

Pályázati eljárás

Pályázati eljárás státusza:lezárt

REZSI2019

Beadási határidők:
2019 feb. 21, 12:00:00, 1. forduló beadási határideje lezárt
2019 feb. 22, 00:00:00, 2. forduló beadás kezdete lezárt
2019 ápr. 11, 12:00:00, 2. forduló beadási határideje lezárt
2019 ápr. 12, 00:00:00, 3. forduló beadás kezdete lezárt
2019 máj. 23, 12:00:00, 3. forduló beadási határideje lezárt
2019 máj. 24, 00:00:00, 4. forduló beadás kezdete lezárt
2019 júl. 04, 12:00:00, 4. forduló beadási határideje lezárt
Pályázat nyelve: Magyar

Pályázati eljárás a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók - médiaszolgáltatásának 2019. évi folyamatos fenntartásához szükséges - működési és üzemeltetési költségeinek vissza nem térítendő támogatására 400.000.000 Ft-os keretösszeggel (REZSI2019).

KÖZLEMÉNY

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. számú törvény (a továbbiakban: Mttv.) 137. §-ának (1) bekezdése, illetve az EUMSZ 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12. 24., 1.o), továbbá a Médiatanács által jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján

pályázati eljárást hirdet a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók – médiaszolgáltatásának 2019. évi folyamatos fenntartásához szükséges – működési és üzemeltetési költségeinek vissza nem térítendő támogatására 400.000.000 Ft-os keretösszeggel (REZSI2019).

A pályázati eljárás célja a közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező magyarországi médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatói tevékenységének előfinanszírozás formájában nyújtott, havi folyósítású támogatása, a 2019. január 1-je és 2019. december 31-e közötti – a pályázó Médiatanács által elfogadott pályázati kérelme szerinti – támogatott időszakban.

Az eljárás egyes fordulóiban a pályázatot az alábbiak szerint lehet benyújtani, amíg rendelkezésre áll felhasználható keretösszeg:

a forduló száma

a beadási időszak/határidő

a Médiatanács döntésének határideje

a támogatott időszak

a támogatott hónapok száma

1. forduló

2019. február 21. 12:00:00

2019. április 2.

2019. január 1. –

2019. december 31.

legfeljebb 12 hónap

2. forduló

2019. február 22. – április 11.

12:00:00

2019. május 14.

2019. február 1. –

2019. december 31.

legfeljebb 11 hónap

3. forduló

2019. április 12. – május 23.

12:00:00

2019. június 25.

2019. március 1. –

2019. december 31.

legfeljebb 10 hónap

4. forduló

2019. május 24. – július 4.

12:00:00

2019. augusztus 27.

2019. április 1. –

2019. december 31.

legfeljebb 9 hónap

A pályázati felhívás és az eljárásban benyújtandó pályázati kérelem űrlap és annak kapcsolódó mellékletei letölthetők a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Mecenatúra Igazgatósága honlapjáról (//mecenatura.mtva.hu/).

A pályázati eljárással, illetve a beadással kapcsolatos kérdéseket a pályázó az egyes fordulók utolsó beadási napjáig kizárólag a kerdesek@mecenatura.mtva.hu címre küldött levélben teheti fel. Az Alap 8 napon belül elektronikus levélben ad választ a pályázónak.

Az érvényes és eredményes pályázat érdekében a pályázati felhívás megismerésén túl szíveskedjék tájékozódni honlapunkon az EPR használatáról, a szükséges technikai és egyéb feltételekről!

Az Alap tájékoztatja a pályázókat, hogy a megváltozott törvényi szabályozásra tekintettel a Médiatanács 2019. január 22-ei döntésével új Általános Pályázati Feltételeket fogadott el.

Kérjük, minden esetben szíveskedjenek figyelmesen elolvasni az adott eljárás pályázati felhívása mellett az ÁPF-et is!