MÉDIATANÁCS TÁMOGATÁSI PROGRAM
2020

Pályázati eljárás

Pályázati eljárás státusza:lezárt

REZSI2020

Beadási határidők:
2019 dec. 12, 16:00:00, 1. forduló beadási határideje lezárt
2019 dec. 13, 00:00:00, 2. forduló beadás kezdete lezárt
2020 feb. 20, 16:00:00, 2. forduló beadási határideje lezárt
2020 feb. 21, 00:00:00, 3. forduló beadás kezdete lezárt
2020 ápr. 16, 16:00:00, 3. forduló beadási határideje lezárt
2020 ápr. 17, 00:00:00, 4. forduló beadás kezdete lezárt
2020 jun. 11, 16:00:00, 4. forduló beadási határideje lezárt
Pályázat nyelve: Magyar

Pályázati eljárás a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók - médiaszolgáltatásának 2020. évi folyamatos fenntartásához szükséges - működési és üzemeltetési költségeinek vissza nem térítendő támogatására 400.000.000 Ft-os keretösszeggel (REZSI2020).

KÖZLEMÉNY

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. számú törvény (a továbbiakban: Mttv.) 137. §-ának (1) bekezdése, illetve az EUMSZ 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12. 24., 1.o), továbbá a Médiatanács által jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján

pályázati eljárást hirdet a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók – médiaszolgáltatásának 2020. évi folyamatos fenntartásához szükséges – működési és üzemeltetési költségeinek vissza nem térítendő támogatására 400.000.000 Ft-os keretösszeggel (REZSI2020).

A pályázati eljárás célja a közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező magyarországi médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatói tevékenységének előfinanszírozás formájában nyújtott, havi folyósítású támogatása, a 2020. január 1-je és 2020. december 31-e közötti – a pályázó Médiatanács által elfogadott pályázati kérelme szerinti – támogatott időszakban.

Az eljárás egyes fordulóiban a pályázatot az alábbiak szerint lehet benyújtani, amíg rendelkezésre áll felhasználható keretösszeg:

a forduló száma a beadási határidő/ időszak Médiatanács döntésének határideje a támogatott időszak a támogatott hónapok száma
1. forduló 2019. december 12. 16:00:00 2020. február 11. 2020. január 1. – 2020. december 31. legfeljebb 12 hónap
2. forduló

2019. december 13. –

2020. február 20.

16:00:00

2020. április 7. 2020. február 1. – 2020. december 31. legfeljebb 11 hónap
3. forduló

2020. február 21. – április 16.

16:00:00

2020. május 26. 2020. március 1. – 2020. december 31. legfeljebb 10 hónap
4. forduló

2020. április 17. – június 11.

16:00:00

2020. július 7. 2020. április 1. – 2020. december 31. legfeljebb 9 hónap

A pályázati felhívás és az eljárásban benyújtandó pályázati kérelem űrlap és annak kapcsolódó mellékletei letölthetők a //tamogatas.mtva.hu/ honlapról.

A pályázati eljárással, illetve a beadással kapcsolatos kérdéseket a pályázó az egyes fordulók utolsó beadási napjáig kizárólag a tamogatas@mtva.hu címre küldött levélben teheti fel. Az Alap 8 napon belül elektronikus levélben ad választ a pályázónak.

Az érvényes és eredményes pályázat érdekében a pályázati felhívás megismerésén túl szíveskedjék tájékozódni honlapunkon az EPR használatáról, a szükséges technikai és egyéb feltételekről!

Az Alap tájékoztatja a pályázókat, hogy a megváltozott törvényi szabályozásra tekintettel a Médiatanács 2019. november 5-ei döntésével új Általános Pályázati Feltételeket fogadott el.

Kiemelendő, hogy a pályázati díj összegét közvetlenül az Alap Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00280226-00000017 számú számlájára kell megfizetni.

Kérjük, minden esetben szíveskedjenek figyelmesen elolvasni az adott eljárás pályázati felhívása mellett az ÁPF-et is!