MÉDIATANÁCS TÁMOGATÁSI PROGRAM
2021

Pályázati eljárás

Pályázati eljárás státusza:lezárt

REZSI2021

Beadási határidők:
2020 dec. 17, 16:00:00, 1. forduló beadási határideje lezárt
2021 jan. 19, 00:00:00, 2. forduló beadás kezdete lezárt
2021 feb. 18, 16:00:00, 2. forduló beadási határideje lezárt
2021 már. 16, 00:00:00, 3. forduló beadás kezdete lezárt
2021 ápr. 15, 16:00:00, 3. forduló beadási határideje lezárt
2021 máj. 04, 00:00:00, 4. forduló beadás kezdete lezárt
2021 jun. 03, 16:00:00, 4. forduló beadási határideje lezárt
Pályázat nyelve: Magyar

Pályázati eljárás a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók - médiaszolgáltatásának 2021. évi folyamatos fenntartásához szükséges - működési és üzemeltetési költségeinek vissza nem térítendő támogatására 440.000.000 Ft-os keretösszeggel (REZSI2021).

KÖZLEMÉNY

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. számú törvény (a továbbiakban: Mttv.) 137. §-ának (1) bekezdése, illetve az EUMSZ 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12. 24., 1.o), továbbá a Médiatanács által jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján

pályázati eljárást hirdet a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók – médiaszolgáltatásának 2021. évi folyamatos fenntartásához szükséges – működési és üzemeltetési költségeinek vissza nem térítendő támogatására 440.000.000 Ft-os keretösszeggel (REZSI2021).

A pályázati eljárás célja a közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező magyarországi médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatói tevékenységének előfinanszírozás formájában nyújtott, havi folyósítású támogatása, a 2021. január 1-je és 2021. december 31-e közötti – a pályázó Médiatanács által elfogadott pályázati kérelme szerinti – támogatott időszakban.

Az eljárás egyes fordulóiban a pályázatot az alábbiak szerint lehet benyújtani, amíg rendelkezésre áll felhasználható keretösszeg:

a forduló száma pályázat beadási határidő/ időszak a Médiatanács döntésének határideje a támogatott időszak a támogatott hónapok száma
1. forduló 2020. december 17. 16:00:00 2021. február 9.

2021. január 1. –

2021. december 31.

legfeljebb 12 hónap
2. forduló

2021. január 19. – február 18.

16:00:00

2021. április 6.

2021. február 1. –

2021. december 31.

legfeljebb 11 hónap
3. forduló

2021. március 16. – április 15.

16:00:00

2021. május 25.

2021. március 1. –

2021. december 31.

legfeljebb 10 hónap
4. forduló

2021. május 4. – június 3.

16:00:00

2021. július 6.

2021. április 1. –

2021. december 31.

legfeljebb 9 hónap

Az Alap tájékoztatja a pályázókat, hogy a megváltozott törvényi szabályozásra tekintettel a Médiatanács 2020. március 3-ai döntésével új Általános Pályázati Feltételeket fogadott el.

Kiemelendő, hogy a pályázati díj összegét közvetlenül az Alap Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00280226-00000017 számú számlájára kell megfizetni.

Továbbá fontos változás, hogy az Alap az érvényességi feltételeknek való megfelelést a pályázat beadási időszak utolsó napjára vonatkozóan vizsgálja!

Kérjük, minden esetben szíveskedjenek figyelmesen elolvasni az adott eljárás pályázati felhívása mellett az ÁPF-et is!

A pályázati felhívás és az eljárásban benyújtandó pályázati kérelem űrlap és annak kapcsolódó mellékletei letölthetők a tamogatas.mtva.hu honlapról.

Az érvényes és eredményes pályázat érdekében a pályázati felhívás megismerésén túl, kérem tájékozódjon a honlapunkon az Elektronikus Pályázati Rendszer (EPR) használatáról, valamint a szükséges technikai és egyéb feltételekről!

A pályázati eljárással, illetve a beadással kapcsolatos kérdéseket a pályázó az egyes fordulók utolsó beadási napjáig kizárólag a tamogatas@mtva.hu címre küldött levélben teheti fel. Az Alap 8 napon belül elektronikus levélben ad választ a pályázónak.