MÉDIATANÁCS TÁMOGATÁSI PROGRAM
2019

Pályázati eljárás

Pályázati eljárás státusza:lezárt

TVÁLLANDÓ2019

Beadási határidők:
2019 ápr. 11, 12:00:00, 1. forduló beadási határideje lezárt
2019 jun. 04, 00:00:00, 2. forduló beadás kezdete lezárt
2019 júl. 05, 12:00:00, 2. forduló beadási határideje lezárt
2019 sze. 16, 00:00:00, 3. forduló beadás kezdete lezárt
2019 okt. 17, 12:00:00, 3. forduló beadási határideje lezárt
2019 dec. 02, 00:00:00, 4. forduló beadás kezdete lezárt
2020 jan. 16, 12:00:00, 4. forduló beadási határideje lezárt
Pályázat nyelve: Magyar

Közlemény televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének támogatására kibocsátott pályázati felhívásról

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap a Médiatanács által jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján pályázati eljárást hirdet

magyarországi – helyi vagy körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal hatósági szerződés vagy nyilvántartásba vétel alapján rendelkező – audiovizuális médiaszolgáltatók számára televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének vissza nem térítendő támogatására.

A pályázati eljárás célja négy negyedéven keresztül minden hét azonos napján/napjain, azonos időpontban rendszeresen jelentkező közszolgálati célú televíziós műsorszám támogatott időszakban történő folyamatos készítésének és adásba szerkesztésének vissza nem térítendő támogatása, ütemezett elő- és utófinanszírozás formájában.

Az eljárásban a támogatott időszakokhoz kapcsolódóan négy beadási forduló van.

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

a támogatott időszak

2019. augusztus 1-je és 2020. július 31-e közötti egy év

2019. november 1-je és 2020. október 31-e közötti egy év

2020. február 1-je és 2021. január 31-e közötti egy év

2020. május 1-je és 2021. április 30-a közötti egy év

a pályázat beadás időszaka/ határideje

2019. április 11.

12:00:00

2019. június 4. – július 5.

12:00:00

2019. szeptember 16. – október 17.

12:00:00

2019. december 2. – 2020. január 16.

12:00:00

a Médiatanács döntésének határideje

2019. június 4.

2019. szeptember 17.

2019. december 3.

2020. március 10.

szerződéskötési határidő

2019. július 4.

2019. október 17.

2020. január 16.

2020. április 9.

Az állandó műsorszámok támogatására a Médiatanács fordulónként legfeljebb 125.000.000 Ft-ot, a négy fordulóra összesen 500.000.000 Ft-ot különít el.

Az állandó műsorszám egy adására elnyerhető maximális támogatás:

a)         közéleti magazin esetén 60.000 Ft,

b)        hírműsor esetén 40.000 Ft,

a)         kulturális magazin esetén 40.000 Ft.

A pályázati felhívás, az eljárásban benyújtandó pályázati kérelem űrlap és annak kapcsolódó mellékletei letölthetők a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Mecenatúra Igazgatósága honlapjáról (//mecenatura.mtva.hu/).

A pályázó a pályázati eljárással, illetve a beadással kapcsolatos kérdéseit az egyes fordulók utolsó beadási napjáig kizárólag a kerdesek@mecenatura.mtva.hu címre küldött levélben teheti fel. Az Alap legkésőbb 8 napon belül elektronikus levélben ad választ a pályázónak.

Az érvényes és eredményes pályázat érdekében a pályázati felhívás megismerésén túl szíveskedjék tájékozódni honlapunkon az EPR használatáról, a szükséges technikai és egyéb feltételekről!

Az Alap tájékoztatja a pályázókat, hogy a megváltozott törvényi szabályozásra tekintettel a Médiatanács 2019. január 22-ei döntésével új Általános Pályázati Feltételeket fogadott el.

Kérjük, minden esetben szíveskedjenek figyelmesen elolvasni az adott eljárás pályázati felhívása mellett az ÁPF-et is!