MÉDIATANÁCS TÁMOGATÁSI PROGRAM
2020

Pályázati eljárás

Pályázati eljárás státusza:lezárt

TVÁLLANDÓ2020

Beadási határidők:
2020 ápr. 16, 16:00:00, 1. forduló beadási határideje lezárt
2020 jun. 02, 00:00:00, 2. forduló beadás kezdete lezárt
2020 júl. 02, 16:00:00, 2. forduló beadási határideje lezárt
2020 sze. 15, 00:00:00, 3. forduló beadás kezdete lezárt
2020 okt. 15, 16:00:00, 3. forduló beadási határideje lezárt
2020 dec. 08, 00:00:00, 4. forduló beadás kezdete lezárt
2021 jan. 21, 16:00:00, 4. forduló beadási határideje lezárt
Pályázat nyelve: Magyar

Televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének támogatására kibocsátott pályázati felhívásról

KÖZLEMÉNY

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap a Médiatanács által jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján pályázati eljárást hirdet

helyi vagy körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal hatósági szerződés vagy nyilvántartásba vétel alapján rendelkező audiovizuális médiaszolgáltatók számára televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének vissza nem térítendő támogatására.

 

A pályázati eljárás célja négy negyedéven keresztül minden hét azonos napján/napjain, azonos időpontban rendszeresen jelentkező közszolgálati célú televíziós műsorszám támogatott időszakban történő folyamatos készítésének és adásba szerkesztésének vissza nem térítendő támogatása, ütemezett elő- és utófinanszírozás formájában.

 

Az eljárásban a támogatott időszakokhoz kapcsolódóan négy beadási forduló van.

1. forduló 2. forduló 3. forduló 4. forduló
a támogatott időszak 2020. augusztus 1-je és 2021. július 31-e közötti egy év 2020. november 1-je és 2021. október 31-e közötti egy év 2021. február 1-je és 2022. január 31-e közötti egy év 2021. május 1-je és 2022. április 30-a közötti egy év
a pályázat beadás időszaka/ határideje

2020. április 16.

16:00:00

2020. június 2. – július 2.

16:00:00

2020. szeptember 15. – október 15.

16:00:00

2020. december 8. – 2021. január 21.

16:00:00

a Médiatanács döntésének határideje 2020. június 16. 2020. szeptember 15. 2020. december 1. 2021. március 9.
szerződéskötési határidő 2020. július 17. 2020. október 16. 2021. január 15. 2021. április 9.

 

Az állandó műsorszámok támogatására a Médiatanács fordulónként legfeljebb 125.000.000 Ft-ot, a négy fordulóra összesen 500.000.000 Ft-ot különít el.

Az állandó műsorszám egy adására elnyerhető maximális támogatás:

a) közéleti magazin esetén 60.000 Ft,

b) hírműsor esetén 40.000 Ft,

c) kulturális magazin esetén 40.000 Ft.

 

Jelen pályázati eljárásban Magyarországgal szomszédos állam területén bejegyzett és működő, közszolgálati médiaszolgáltatónak, vagy általa fenntartott, finanszírozott médiaszolgáltatónak nem minősülő, magát magyar nemzetiségűnek valló kisebbség számára, saját országának joga szerint televíziós médiaszolgáltatás végzésére jogosult médiaszolgáltató is érvényesen pályázhat a pályázati felhívásban részletezett feltételek szerint.

A pályázati kérelem űrlapon mind a belföldi, mind a határon túli pályázóknak a nemzetközi bankszámlaszámukat (IBAN) kell majd megadniuk.

A pályázati felhívás, az eljárásban benyújtandó pályázati kérelem űrlap és annak kapcsolódó mellékletei letölthetők a tamogatas.mtva.hu honlapról.

A pályázati eljárással, illetve a beadással kapcsolatos kérdéseket a pályázó az egyes fordulók utolsó beadási napjáig kizárólag a tamogatas@mtva.hu címre küldött levélben teheti fel. Az Alap 8 napon belül elektronikus levélben ad választ a pályázónak.

Az érvényes és eredményes pályázat érdekében a pályázati felhívás megismerésén túl szíveskedjenek tájékozódni honlapunkon az EPR használatáról, a szükséges technikai és egyéb feltételekről!

Az Alap tájékoztatja a pályázókat, hogy a megváltozott törvényi szabályozásra tekintettel a Médiatanács 2020. március 3-ai döntésével új Általános Pályázati Feltételeket fogadott el.

Kiemelendő, hogy a pályázati díj összegét közvetlenül az Alap Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00280226-00000017 számú számlájára kell megfizetni.

Továbbá fontos változás, hogy az Alap az érvényességi feltételeknek való megfelelést a pályázat beadási határnapjára vonatkozóan vizsgálja!

Kérjük, minden esetben szíveskedjenek figyelmesen elolvasni az adott eljárás pályázati felhívása mellett az ÁPF-et is!