MÉDIATANÁCS TÁMOGATÁSI PROGRAM
2022

Pályázati eljárás

Pályázati eljárás státusza:ellenőrzési

TVÁLLANDÓ2022

Beadási határidők:
2022 ápr. 14, 16:00:00, 1. forduló beadási határideje ellenőrzési
2022 máj. 31, 00:00:00, 2. forduló beadás kezdete ellenőrzési
2022 jun. 30, 16:00:00, 2. forduló beadási határideje ellenőrzési
2022 sze. 13, 00:00:00, 3. forduló beadás kezdete ellenőrzési
2022 okt. 13, 16:00:00, 3. forduló beadási határideje ellenőrzési
2022 dec. 20, 00:00:00, 4. forduló beadás kezdete ellenőrzési
2023 jan. 19, 16:00:00, 4. forduló beadási határideje ellenőrzési
Pályázat nyelve: Magyar

Pályázati eljárás televíziós médiaszolgáltatók számára, televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének vissza nem térítendő támogatására.

KÖZLEMÉNY

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap a Médiatanács által jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján pályázati eljárást hirdet

hatósági szerződés vagy nyilvántartásba vétel alapján médiaszolgáltatás végzésére jogosult audiovizuális médiaszolgáltatók számára televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének vissza nem térítendő támogatására.          

A pályázati eljárás négy negyedéven keresztül minden hét azonos napján/napjain, azonos időpontban rendszeresen jelentkező közszolgálati célú televíziós műsorszám támogatott időszakban történő folyamatos készítésének és adásba szerkesztésének vissza nem térítendő támogatása, ütemezett elő- és utófinanszírozás formájában.

Az eljárásban a támogatott időszakokhoz kapcsolódóan négy beadási forduló van.

a forduló száma 1. forduló 2. forduló 3. forduló 4. forduló
a támogatott időszak 2022. augusztus 1-je és 2023. július 31-e közötti egy év 2022. november 1-je és 2023. október 31-e közötti egy év 2023. február 1-je és 2024. január 31-e közötti egy év 2023. május 1-je és 2024. április 30-e közötti egy év
a pályázat beadás határideje/időszaka

2022. április 14.

16:00:00

2022. május 31. – június 30.

16:00:00

2022. szeptember 13. – október 13.

16:00:00

2022. december 20. – 2023. január 19.

16:00:00

a Médiatanács döntésének határideje 2022. május 31. 2022. szeptember 20. 2022. december 6. 2023. március 7.
szerződéskötési határidő 2022. június 30. 2022. október 20. 2023. január 12. 2023. április 6.

Az állandó műsorszámok támogatására a Médiatanács fordulónként legfeljebb 130.000.000 Ft-ot, a négy fordulóra mindösszesen 520.000.000 Ft-ot különít el.

Az állandó műsorszám egy adására elnyerhető maximális támogatás:

  • közéleti magazin esetén 60.000 Ft,
  • hírműsor esetén 40.000 Ft,
  • kulturális magazin esetén 40.000 Ft.

Jelen pályázati eljárásban Magyarországgal szomszédos állam területén bejegyzett és működő, közszolgálati médiaszolgáltatónak, vagy általa fenntartott, finanszírozott médiaszolgáltatónak nem minősülő, magát magyar nemzetiségűnek valló kisebbség számára, saját országának joga szerint televíziós médiaszolgáltatás végzésére jogosult médiaszolgáltató is érvényesen pályázhat a pályázati felhívásban részletezett feltételek szerint.

A pályázati kérelem űrlapon mind a belföldi, mind a határon túli pályázóknak a nemzetközi bankszámlaszámukat (IBAN) kell majd megadniuk.

Kérjük, minden esetben szíveskedjenek figyelmesen elolvasni az adott eljárás pályázati felhívása mellett az ÁPF-et is!

A leggyakrabban előforduló PÁLYÁZATI TÍPUSHIBÁK táblázat a hatályos Általános Pályázati Feltételek (ÁPF) követelményeinek betartásához ad segítséget, a leggyakoribb típushibák felsorolása mellett kiemeli, mire kell figyelni az érvénytelenségi okok elkerülése érdekében.

Rögzítjük, hogy az összefoglaló csupán egy segédanyag a formai követelmények betartásához, a pályázatnak minden esetben meg kell felelnie az ÁPF-ben (különösen a 15.1. pontban) felsorolt valamennyi feltételnek.

Kiemelendő továbbá, hogy a pályázati díj összegét közvetlenül az Alap Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00280226-00000017 számú számlájára kell megfizetni.

A pályázati felhívás, az eljárásban benyújtandó pályázati kérelem űrlap és annak kapcsolódó mellékletei letölthetők a https://tamogatas.mtva.hu honlapról.

Az érvényes és eredményes pályázat érdekében a pályázati felhívás megismerésén túl, kérem, tájékozódjon a honlapunkon az Elektronikus Pályázati Rendszer (EPR) használatáról, valamint a szükséges technikai és egyéb feltételekről!

A pályázati eljárással, illetve a beadással kapcsolatos kérdéseket a pályázó az egyes fordulók utolsó beadási napjáig kizárólag a tamogatas@mtva.hu címre küldött levélben teheti fel. Az Alap 8 napon belül elektronikus levélben ad választ a pályázónak.