MÉDIATANÁCS TÁMOGATÁSI PROGRAM
2023

Pályázati eljárás

Pályázati eljárás státusza:ellenőrzési

TVÁLLANDÓ2023

Beadási határidők:
2023 ápr. 13, 16:00:00, 1. forduló beadási határideje ellenőrzési
2023 máj. 30, 00:00:00, 2. forduló beadás kezdete ellenőrzési
2023 jun. 29, 16:00:00, 2. forduló beadási határideje ellenőrzési
2023 sze. 12, 00:00:00, 3. forduló beadás kezdete ellenőrzési
2023 okt. 12, 16:00:00, 3. forduló beadási határideje ellenőrzési
2023 dec. 19, 00:00:00, 4. forduló beadás kezdete ellenőrzési
2024 jan. 18, 16:00:00, 4. forduló beadási határideje ellenőrzési
Pályázat nyelve: Magyar

Pályázati eljárás televíziós médiaszolgáltatók számára, televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének vissza nem térítendő támogatására.

Tisztelt Pályázók!

A Médiaszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alap tájékoztatja a pályázókat, hogy a csekély összegű támogatásokra vonatkozó jogszabályváltozás miatt a Médiatanács 2023. december 19-ei döntésével módosította az Általános Pályázati Feltételek 25.2. és 25.6. pontjait. A 2024. január 1-től hatályos módosítás értelmében kizárólag a de minimis keret számításának módja változik, a 200.000 eurós keretet az első támogatás nyújtásától számított háromszor 365 nap időszakra kell alkalmazni. A pályázati eljárással kapcsolatos minden más általános érvényű, valamint speciális pályázati feltétel változatlan marad.


 

KÖZLEMÉNY

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap a Médiatanács által jóváhagyott Általános Pályázati Feltételekben (ÁPF) rögzítettek alapján pályázati eljárást hirdet

hatósági szerződés vagy nyilvántartásba vétel alapján médiaszolgáltatás végzésére jogosult audiovizuális médiaszolgáltatók számára televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének vissza nem térítendő támogatására.         

A pályázati eljárás négy negyedéven keresztül minden hét azonos napján/napjain, azonos időpontban rendszeresen jelentkező közszolgálati célú televíziós műsorszám támogatott időszakban történő folyamatos készítésének és adásba szerkesztésének vissza nem térítendő támogatása, ütemezett elő- és utófinanszírozás formájában.

Az eljárásban a támogatott időszakokhoz kapcsolódóan négy beadási forduló van.

a forduló száma 1. forduló 2. forduló 3. forduló 4. forduló
a támogatott időszak 2023. augusztus 1-je és 2024. július 31-e közötti egy év 2023. november 1-je és 2024. október 31-e közötti egy év 2024. február 1-je és 2025. január 31-e közötti egy év 2024. május 1-je és 2025. április 30-a közötti egy év
a pályázat beadás időszaka/ határideje 2023. április 13.

16:00:00

2023. május 30. – június 29.

16:00:00

2023. szeptember 12. – október 12.

16:00:00

2023. december 19. – 2024. január 18.

16:00:00

a Médiatanács döntésének határideje 2023. május 30. 2023. szeptember 19. 2023. december 5. 2024. március 5.
szerződéskötési határidő 2023. június 29. 2023. október 19. 2024. január 11. 2024. április 4.

Az állandó műsorszámok támogatására a Médiatanács fordulónként legfeljebb 130.000.000 Ft-ot, a négy fordulóra mindösszesen 520.000.000 Ft-ot különít el.

Az állandó műsorszám egy adására elnyerhető maximális támogatás:

  • közéleti magazin esetén 60.000 Ft,
  • hírműsor esetén 40.000 Ft,
  • kulturális magazin esetén 40.000 Ft.

Jelen pályázati eljárásban Magyarországgal szomszédos állam területén bejegyzett és működő, közszolgálati médiaszolgáltatónak, vagy általa fenntartott, finanszírozott médiaszolgáltatónak nem minősülő, magát magyar nemzetiségűnek valló kisebbség számára, saját országának joga szerint televíziós médiaszolgáltatás végzésére jogosult médiaszolgáltató is érvényesen pályázhat a pályázati felhívásban részletezett feltételek szerint.

A pályázati kérelem űrlapon mind a belföldi, mind a határon túli pályázóknak a nemzetközi bankszámlaszámukat (IBAN) kell majd megadniuk.

Kérjük, minden esetben szíveskedjenek figyelmesen elolvasni az adott eljárás pályázati felhívása mellett az ÁPF-et is!

A leggyakrabban előforduló PÁLYÁZATI TÍPUSHIBÁK táblázat a hatályos Általános Pályázati Feltételek (ÁPF) követelményeinek betartásához ad segítséget, a leggyakoribb típushibák felsorolása mellett kiemeli, mire kell figyelni az érvénytelenségi okok elkerülése érdekében.

Rögzítjük, hogy az összefoglaló csupán egy segédanyag a formai követelmények betartásához, a pályázatnak minden esetben meg kell felelnie az ÁPF-ben (különösen a 15.1. pontban) felsorolt valamennyi feltételnek.

A pályázati felhívás, az eljárásban benyújtandó pályázati kérelem űrlap és annak kapcsolódó mellékletei letölthetők a https://tamogatas.mtva.hu honlapról.

Az érvényes és eredményes pályázat érdekében a pályázati felhívás megismerésén túl, kérem, tájékozódjon a honlapunkon az Elektronikus Pályázati Rendszer  (EPR)  használatáról, valamint a szükséges technikai és egyéb feltételekről!

A pályázati eljárással, illetve a beadással kapcsolatos kérdéseket a pályázó az egyes fordulók utolsó beadási napjáig kizárólag a tamogatas@mtva.hu címre küldött levélben teheti fel. Az Alap 8 napon belül elektronikus levélben ad választ a pályázónak.